CREG: de nationale regulator voor aardgas en elektriciteit (2023)

De CREG is de regulator op de Belgische energiemarkt en treedt hiermee op als regelgevende en controlerende autoriteit. De CREG werkt samen met de regionale regulatoren, maar heeft andere verantwoordelijkheden. Op deze pagina vind je alle informatie over de nationale energieregulator CREG.

Overzicht:

 1. Wie is de CREG?
 2. Hoe CREG contacteren?
 3. Wat is de CREG scan?
 4. De CREG tarieven
 5. CREG op de Belgische energiemarkt

Wie is de CREG?

CREG staat voor Commissie voor de regulering van de Elektriciteit en het Gas. De CREG is de federale regulator op de Belgische energiemarkt. De CREG is een autonoom organisme met rechtspersoonlijkheid en is opgericht op 10 januari 2000.

De belangrijkste taak van de CREG is het verdedigen van de consumentenbelangen. Om dit te doen heeft de CREG een aantal bevoegdheden gekregen, die wettelijk zijn vastgelegd.

Om deze taak uit te voeren houdt de CREG voornamelijk toezicht op de transparantie en de mededinging op de energiemarkt en waakt de instantie over de markt toestand.

Een andere belangrijke taak van de CREG is het informeren van consumenten over de energiemarkt en het behandelen van klachten over energieleveranciers. Dit doen ze zowel online, als via de CREG klantendienst. De contactgegevens van de CREG klantendienst kan je hieronder vinden.

Wat betekent CREG? CREG staat in het Nederlands voor Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas. In het Frans staat CREG voor Commission de Régulation de l’Électricité et du Gaz.

Wat is het verschil tussen CREG en VREG?

De Belgische energiemarkt kent meerdere regulerende instanties. Al deze instanties zijn ervoor om toezicht te houden op de markt en het behartigen van consumentenbelangen. Dit gebeurt op nationaal niveau door de CREG, met ondersteuning van de regionale energieregulatoren.

De VREG is de regionale regulator van Vlaanderen en past de regionale wetten en regels toe, terwijl de CREG dit op nationaal niveau doet. VREG staat voor Vlaamse Regulator voor Elektriciteit en gas.

(Video) Coûts d’énergie élevés ? Comparez les tarifs via Comparateur-Energie.be | Reportage JT – RTBF

De regulator voor de energiemarkt van Brussel is BRUGEL en voor Wallonië is dit CWaPE.

Je kan om verschillende redenen met de CREG contact opnemen. In de meeste situaties kan je echter beter contact opnemen met een andere instantie of bedrijf. We geven je hieronder een overzicht hoe je contact op kan nemen met de CREG en in welke situaties je dit moet doen.

Indien je een vraag hebt over de energiemarkt in het algemeen, kan je contact opnemen met de FOD economie. Deze zijn gratis te bereiken op het telefoonnummer: 📞080012033 of via het e-mailadres: [emailprotected].

Als je een klacht hebt ingediend bij je energieleverancier, maar deze klacht is niet of slecht opgelost en je hebt hier hulp bij nodig, kan je contact opnemen met de Ombudsdienst voor Energie. De ombudsdienst is te bereiken op het telefoonnummer: 📞022111060 of via het e-mailadres: [emailprotected].

Is je vraag hiermee nog niet beantwoord? Dan kan je contact opnemen met de regulator via het CREG contactformulier.

Wat is het adres van de CREG?

Het kantoor van de CREG is te vinden in Brussel. Dit is echter geen bezoekadres en informeer dus ook bij deze regulator indien je het kantoor wilt bezoeken. Het CREG kantoor staat op het onderstaande adres.

CREGNijverheidsstraat 26

1040 Brussel

Wat is de CREG scan?

De CREG Scan is een gratis tool die wordt aangeboden door de CREG om je energiecontract te vergelijken. Je kan hiermee het energiecontract dat je in het verleden hebt afgesloten vergelijken met het huidige aanbod van energieleveranciers.

Met de CREG Scan zal je kunnen zien hoe je huidige contract zich verhoudt ten opzichte van het duurste en goedkoopste energiecontract op de markt. Zo kan je dus zien of overstappen met de huidige energieprijzen loont of niet.

De regionale regulatoren, hebben ook een eigen prijsvergelijkingswebsite. Hiermee kan je het plaatselijke aanbod gemakkelijk vergelijken. Deze prijsvergelijkers heten:

 • Vlaams Gewest: V-test
 • Waals Gewest: CompaCWaPE
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: BruSim

Hoe energietarieven vergelijken?

Het vergelijken van energietarieven is ook mogelijk met commerciële prijsvergelijkers, zoals CallMePower. Bekijk de energie vergelijkingspagina van CallMePower om direct en geheel gratis energieleveranciers te vergelijken.

Energieleveranciers vergelijken?

Bel CallMePower voor een gratis vergelijking van alle energieleveranciers.

02 588 92 38

ÓF

Vergelijk tarieven online Advertentie – CallMePower

Energieleveranciers vergelijken?

CallMePower belt je gratis terug of bel ons op maandag – vrijdag van 8:00 – 19:00 uur en zaterdag van 8:30 – 17:30 uur.

Bel mij terug! ÓF

Vergelijk tarieven online Advertentie – CallMePower

De CREG tarieven

Belangrijk om te weten is dat de CREG een regulator is en wordt gefinancierd door de Federale overheid. Je zal dus niet een toeslag op je energiefactuur vinden die is gereserveerd voor deze of een andere regulator, zoals je dat wel ziet bij de distributienetbeheerders.

Toch heeft de CREG wel te maken met de energietarieven. Zo houden ze toezicht op de markt en keuren ze bepaalde tarieven goed.

CREG sociaal tarief

Het sociaal tarief is een verminderd tarief voor energie waar sommige huishoudens voor in aanmerking kunnen komen. Dit tarief is bij alle energieleveranciers hetzelfde en wordt vastgelegd door de CREG. Vanaf 1 juli 2020 gebeurt dit om de drie maanden.

Het sociaal tarief bestaat uit drie verschillende componenten: de energiecomponent, de distributiecomponent en de vervoerscomponent. De hoogte van deze tarieven wordt bepaald aan de hand van het laagste tarief van elk component. Dit is respectievelijk het laagste commerciële tarief op de markt, het laagste distributietarief en het laagste vervoerstarief.

Wie komt in aanmerking voor sociaal tarief elektriciteit? Er zijn vier verschillende categorieën waarin een persoon kan vallen om in aanmerking te komen voor het sociaal tarief. Raadpleeg onze pagina over het sociaal tarief energie voor meer informatie.

Goedkeuring nettarieven CREG

De beheerder van het vervoersnet voor elektriciteit (Elia) legt om de vier jaar haar tarieven voor aan de CREG. Vervolgens controleert de CREG of de tarieven voldoen aan de vastgestelde regels en berekeningen. Hierna zal de CREG de voorgestelde tarieven goed- of afkeuren. De huidige transmissienettarieven gelden tot 31 december 2023.

Wat is het CREG tarief?

Door de hoge energieprijzen werd het vergelijken van energiecontracten een stuk moeilijker gemaakt. Het was namelijk lastig om te zeggen hoe de prijzen van een contract er over een aantal maanden uit zouden zien door de grote volatiliteit op de markt. Hierdoor heeft de Vlaamse energieregulator een berekeningsmethode ingevoerd die een schatting maakt van de jaarlijkse prijs per kWh. Dit tarief wordt ook wel het VREG-tarief genoemd.

De prijzen die worden weergegeven met maandelijkse of kwartaal waarden ook wel het CREG-tarief genoemd.

CREG op de Belgische energiemarkt

Na de liberalisering van de energiemarkt is er veel veranderd. Waar er eerst maar een aanbieder op de markt was, zijn er nu een groot aantal energieleveranciers actief op de Belgische energiemarkt. Dit heeft ervoor gezorgd dat de consument meer keuze heeft en bedrijven met elkaar moeten concurreren voor klanten.

Er zijn vier verschillende spelers op de energiemarkt actief waar de CREG toezicht op houdt, namelijk:

 1. de producenten van energie;
 2. de beheerders van het vervoersnet (Elia en Fluxys);
 3. de distributienetbeheerders;
 4. de energieleveranciers.

Daarnaast zorgt de CREG er ook voor dat de energiebeurzen correct werken, zoals de elektriciteitsbeurs Belpex of de ICE Endex.

Groenestroomcertificaten CREG

De CREG kent groenestroomcertificaten toe aan producenten die beschikken over een domeinconcessie (voor hernieuwbare elektriciteit opgewekt in het Belgische zeegebied) en een certificaat van oorsprongsgarantie geleverd door een keuringsinstelling (AIB-Vinçotte Belgium, SGS Statutory Services Belgium). De producenten zullen ook een certificaat van oorsprongsgarantie ontvangen van een keuringsinstelling.

Hiermee kan de consument onderscheiden welke stroom ook écht groen is. Het gebeurt namelijk regelmatig dat energieleveranciers grijze stroom verkopen als groene stroom door het aankopen van CO2-certificaten. Hoewel in dit proces de CO2-uitstoot die is vrijgekomen gecompenseerd wordt, is de stroom hiermee niet groen. Groenestroomcertificaten gaan dit tegen.

De prijzen van de groenestroomcertificaten die vastgesteld zijn door de CREG zijn terug te vinden op de pagina voor professionals van deze regulator.