Prijzen vanaf 1 januari 2022, nieuwe algemene voorwaarden en ander elektriciteitsnieuws · Ecopower (2023)

Het nieuwe jaar brengt heel wat nieuws over onze groene burgerstroom. De elektriciteitsmarkt is immers steeds in verandering. Ook bij Ecopower evolueren we mee en voeren we wanneer nodig aanpassingen door. Wat is er veranderd op 1 januari 2022? Dat zetten we voor u op een rijtje in dit artikel. Lees meer over:

 1. de definitieve prijzen en de prijsevolutie;
 2. de beslissing om de voorschotfacturen niet te verhogen;
 3. de nieuwe algemene voorwaarden elektriciteit;
 4. de premie sociaal tarief.

Prijzen voor onze groene burgerstroom vanaf 1 januari 2022 gekend

Definitieve nieuwe prijzen

Eerder dit jaar kondigden we de prijswijziging aan voor groene burgerstroom van Ecopower vanaf 1 januari 2022. Wat en waarom? Dat leest u in dit blogartikel. Nu ook de transport- en distributiekosten van de netbeheerder gekend zijn, net als de heffingen en accijnzen van de overheden, kunnen we deze verrekenen in onze all-in-prijs en weten we de definitieve prijzen van 1 januari tot en met 30 juni 2022. U vindt ze per netgebied in onderstaande tabel en op onze prijspagina www.ecopower.be/prijs.

Wie zonnepanelen heeft en een digitale meter krijgt als Ecopower-klant een terugleververgoeding voor de elektriciteit die geïnjecteerd wordt in het net. Die vergoeding stijgt op 1 januari 2022 van 0,044 euro per kWh naar 0,064 euro per kWh.

Netbeheerder – Netgebied Prijs vanaf 1 januari 2022 */** (euro / kWh, incl. 21% btw) Prijs van 1 maart 2021 t.e.m. 31 december 2021(euro / kWh, incl. 21% btw)
Fluvius – Gaselwest 0,3150 0,2901
Fluvius – Antwerpen 0,2683 0,2403
Fluvius – Imewo 0,2862 0,2576
Fluvius – Intergem 0,2748 0,251
Fluvius – Iveka 0,3029 0,2728
Fluvius – Iverlek 0,2868 0,2595
Fluvius – Sibelgas 0,2964 0,2651
Fluvius – Limburg 0,2539 0,2302
Fluvius – West 0,2704 0,2355
Fluvius – PBE 0,2601 0,2458
Terugleververgoeding (excl. btw, die komt er enkel bij voor zakelijke klanten, niet voor particulieren)

0,064

0,044

* Deze prijzen gelden voor alle particuliere klanten met een verbruik tot maximaal 20.000 kWh per jaar (bijna 95% van de Ecopower-klanten). Voor zakelijke klanten met een verbruik tot maximaal 20.000 kWh per jaar is de prijs 0,00074 euro per kWh hoger. Dit komt omdat er een klein verschil is bij de nieuwe bijzondere accijns van de federale overheid voor bedrijven en particulieren. De reëleprijzen voor zakelijke klanten vindt u in het prijsoverzicht.

(Video) The Dukes of Hazzard Wardrobe Malfunction with Daisy Dukes

** Voor het verbruik boven de 20.000 kWh ligt de prijs iets lager omdat de nieuwe bijzondere accijns van de federale overheid degressief werkt (en lager is voor de verbruiksschijf vanaf 20.000 kWh en vervolgens voor de schijf vanaf 50.000 kWh).

CREG: de nationale regulator voor aardgas en elektriciteit

Ecopower heeft een all-in-prijs per kWh. Dat betekent dat alle kosten erin vervat zitten: de Ecopower-prijs voor elektriciteit, de werkingskosten voor klantendienst en facturatie, de transport- en distributiekosten, heffingen, accijnzen en btw. Enkele vaste kosten van overheid en netbeheerder rekenen we een-op-een door. Dat zijn:

 • De Bijdrage Energiefonds. Die stijgt van 5,16 euro per jaar naar 5,40 euro. Voor zakelijke klanten en aansluitingen waar niemand gedomicilieerd is stijgt de heffing van 97,80 naar 101,88 euro.
 • Eventueel het prosumententarief (voor zonnepanelers met een terugdraaiende teller). Dat daalt in alle netgebieden. Het overzicht ziet u in onderstaande tabel en hier.
 • Vanaf 1 januari 2022 ook de vaste kost voor databeheer van Fluvius (13,95 euro in 2022).
Netbeheerder – Netgebied Prosumententarief vanaf 1 januari 2022 (€/kVa) Prosumententarief van 1 januari tot en met 31 december 2021 (€/kVa)
Fluvius – Gaselwest € 97,01 € 112,42
Fluvius – Antwerpen € 65,59 € 79,28
Fluvius- Imewo € 77,62 € 90,45
Fluvius – Intergem € 70,00 € 86,25
Fluvius- Iveka € 88,97 € 98,99
Fluvius- Iverlek € 78,40 € 91,84
Fluvius- Sibelgas € 84,55 € 95,58
Fluvius – Limburg € 55,99 € 72,25
Fluvius – West € 60,09 € 76,04
Fluvius – PBE € 66,99 € 83,21

Samenstelling en evolutie van de prijs bij Ecopower

Bovenstaande grafiek bevat de totale kosten die u betaalt voor groene burgerstroom van Ecopower. Voor het Ecopower-gedeelte (elektriciteit en werking) gaat het om een prijsstijging van 60%. De distributiekosten dalen met gemiddeld 87 euro per jaar voor wie 3500 kWh per jaar verbruikt, lees meer daarover bij de VREG. Op federaal niveau werd er gereorganiseerd. Een deel van de transportkosten en de federale bijdrage worden vervangen door een bijzondere accijns van 0,0136 euro per kWh. Dat resulteert in een kleine daling van de federale kosten.

Van belang bij de bijzondere federale accijns is volgende toelichting: voor zakelijke klanten is die 0,00074 euro per kWh hoger dan voor particuliere verbruikers. Ook is de heffing degressief: voor verbruik boven de 20.000 kWh gaat de prijs 0,0000202 euro per kWh omlaag. Boven de 50.000 kWh nog eens. Voor het overgrote deel van de Ecopower-klanten (bijna 95%) is dit niet van toepassing. Indien wel, dan rekenen we het door. Bekijkt u graag de precieze prijzen voor zakelijk afnemers? Dat kan dat op onze pagina prijsoverzicht.

(Video) AGS Battery Prices 2023||AGS UPS Battery Prices 2023||AGS Battery Prices in Pakistan

Voor het totale prijsplaatje levert de nieuwe elektriciteitsprijs volgende cijfers op: de all-in-prijs vanaf 1 januari 2022 is gemiddeld 10% hoger dan in 2021. Omdat de kost voor databeheer niet langer in de all-in-prijs vervat zit, gaat het in totaal over een stijging van ongeveer 15%. Uw persoonlijke jaarfactuur bij Ecopower berekenen? Dat kan op www.ecopower.be/prijs met onze prijssimulator.

Beschermde afnemers genieten het sociaal tarief. Dat wijzigt elk kwartaal en is hetzelfde bij alle leveranciers, dus ook bij Ecopower. Wie heeft er recht op sociaal tarief? Dat leest u op deze webpagina van de Vlaamse overheid. Hoeveel bedraagt het sociaal tarief vanaf 1 januari 2022? Dat leest u op deze webpagina van de federale energiedienst CREG.

Geen aanpassing voorschotfacturen bij Ecopower

Bij heel wat energieleveranciers werden recent de voorschotten fiks verhoogd. Dat had voor- en nadelen: heel wat mensen werden voor een voldongen feit geplaatst en kregen betaalmoeilijkheden. Bij Ecopower hebben we de weloverwogen beslissing genomen om de voorschotfacturen niet aan te passen.

Er zijn twee goede redenen voor deze weloverwogen keuze:

(Video) EU emissions SCAM – legacy auto loophole to be CLOSED!

 • Nieuwe federale wetgeving bepaalde dat energieleveranciers niet zomaar eenzijdig voorschotten mogen verhogen. Dat zou betekenen dat elke klant individueel akkoord moet gaan met een aanpassing, wat het erg omslachtig maakt.
 • De prijsstijging van gemiddeld 15% bij Ecopower is al bij al beperkt. In geen geval te vergelijken met de prijzen voor gas die bij veel leveranciers verdubbeld tot verdrievoudigd zijn.

We behouden het gebruikelijke systeem en passen uw voorschot aan nadat u een afrekening heeft gekregen. Op die manier kunnen we niet enkel de prijsstijging verrekenen, maar ook meteen een aanpassing doorvoeren op basis van uw nieuwe verwachte verbruik.De helft van de klanten ongeveer krijgt een afrekeningtussen1 januari en 30 juni 2022.Ecopower werkt voor het opstellen vanuw voorschotfacturen steeds met de officiële verbruiksgegevens en -profielen die we doorkrijgen van netbeheerder Fluvius. Enkel als het aantoonbaar is dat die niet zouden kloppen met de realiteit passen we de gegevens aan op vraag van de klant.

Goed voornemen voor 2022: minder verbruik betekent een lagere factuur

Door ons vaste tarief weet u op elk moment precies hoeveel u betaalt voor uw verbruik en komt u niet voor verrassingen te staan bij uw eindafrekening, in tegenstelling tot bij variabele contracten. Hierbij is het natuurlijk van belang dat u uw verbruik onder controle houdt, want wie meer verbruikt betaalt natuurlijk ook meer. De beste manier om uw factuur te drukken blijft natuurlijk besparen waar mogelijk. Een handige tool om uw energieverbruik te registreren is EnergieID; gratis, veilig en coöperatief. Wie een digitale meter heeft, kan die via Fluvius koppelen aan EnergieID. Zo worden uw data automatisch bijgehouden. Maandelijks manueel ingeven kan uiteraard ook.

Bent u toch een beetje bevreesd voor een hoge afrekening door de prijsstijging met 15%? Dan hebben we een gouden tip voor u: bekijk als goede voornemen voor 2022 eens waar u inspanningen kunt leveren om ook 15% minder elektriciteit te verbruiken! Zo zal – ondanks de lichte prijsstijging – de som van uw voorschotfacturen ongeveer overeenkomen met uw afrekening. Tips om energie te besparen leest u hier.

Nieuwe algemene voorwaarden

Het juridisch team en de experten elektriciteitslevering van Ecopower hebben onze algemene voorwaarden onder de loep genomen. De vorige, erg beknopte algemene voorwaarden waren aan een update toe. We lichten de belangrijkste wijzigingen toe:

 • Er zijn aparte algemene voorwaarden voor particulieren en bedrijven. Die komen grotendeels overeen, op enkele bepalingen inzake verbreking, faillissement en wanbetaling na.
 • Er zijn aparte bijzondere voorwaarden voor de terugleververgoeding voor klanten met zonnepanelen en een digitale meter.
 • Het Ecopower-prijssysteem wijzigt nog niet. De details van het huidige ‘all-in-systeem’ en de exacte prijzen zijn niet opgenomen in de algemene voorwaarden, daarvoor wordt steeds verwezen naar de prijspagina.
 • Ecopower kan de prijs meer dan een keer per jaar wijzigen. Een daling of stijging van het gedeelte elektriciteit wordt minimaal twee maanden op voorhand aangekondigd. Tot nu toe was die termijn drie maanden.

De algemene voorwaarden gaan voor alle bestaande klanten in op 1 maart 2022. Alle huidige klanten worden hiervan op 7 januari 2022 op de hoogte gebracht per e-mail. Als we uw e-mailadres niet hebben krijgt u deze informatie per brief. Iedereen die vanaf 4 januari 2022 een digitaal contract invulde als nieuwe klant of verhuizer ging al akkoord met de nieuwe algemene voorwaarden.

Eenmalige premie voor klanten met sociaal tarief

De federale overheid besliste om beschermde residentiële afnemers, klanten die recht hebben op sociaal tarief dus, een eenmalige premie van 80 euro toe te kennen. Ondanks de geplafonneerde stijging van het sociaal tarief kan een prijsstijging hard aankomen bij de meest kwetsbare mensen.

De premie wordt automatisch toegekend aan alle mensen die op 30 september 2021 het sociaal tarief genoten. Bent u een beschermde afnemer en was u op 30 september klant bij Ecopower? Dan gebeurt de uitbetaling via een Ecopower-creditnota voor 31 januari 2022. De toekenning gebeurt volledig automatisch op basis van de gegevens die Ecopower krijgt van de overheid, u moet zelf dus geen contact opnemen of een aanvraag doen.

Author: Tuan Roob DDS

Last Updated: 03/10/2023

Views: 6420

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Name: Tuan Roob DDS

Birthday: 1999-11-20

Address: Suite 592 642 Pfannerstill Island, South Keila, LA 74970-3076

Phone: +9617721773649

Job: Marketing Producer

Hobby: Skydiving, Flag Football, Knitting, Running, Lego building, Hunting, Juggling

Introduction: My name is Tuan Roob DDS, I am a friendly, good, energetic, faithful, fantastic, gentle, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.

© 2023 Loxyle. All Rights Reserved.