Nederlandse groene stroom voor thuis | ENGIE (2023)

De stroom die wij bij jou thuis leveren is 100% groen. Deze stroom is namelijk opgewekt met behulp van windmolens en zonneparken in Nederland. Op dit moment gebruiken wij in Nederland al 34 van deze duurzame energiebronnen! En doordat steeds meer klanten voor onze groene stroom kiezen, kunnen we steeds meer investeren in nieuwe bronnen van groene stroom. Als klant van ENGIE draag je dus bij aan een duurzamer Nederland.

De zon is één van onze belangrijkste bronnen van groenestroom. Onze zonneparken liggen verspreid door heel Nederland en zorgen voorvoldoende stroom voor duizenden huishoudens. Zo ligt er in het Friese Burgum een zonnepark met 19.000 panelen. En we bouwen continu aan nieuwezonneparken.

Meer over onze zonne-energie

Naast energie uit de zon, wekken wij ook groene stroom op met wind. Wind is een schone, krachtige natuurlijke bron die nooit opraakt. Onze windmolens staan op verschillende plekken in Nederland. Eén van onze windparken vind je in de Riedpolder, tussen Harlingen en Franeker. De zes windmolens staan in een boerenland langs de A7 en vangen zo veel wind. Ze wekken samen stroom op voor maar liefst 15.000 huishoudens.

Meer over onze windenergie

Steeds meer groene stroom wordt lokaal opgewekt doorenergiecoöperaties. Hierbij bundelen lokale bewoners hun krachten om samen teinvesteren in duurzame energie. Bijvoorbeeld in zonnepanelen op eenbasisschool, sporthal of boerderij. Deze lokaal opgewekte groene stroom kun jijthuis gebruiken. Draag je direct bij aan het verduurzamen van je eigenomgeving.

Lees meer over energiecoöperaties

Zonnepark Jacobs

(Video) Eerste Nederlandse thuisbatterij komt uit Gelderland

Zonnepanelen op metrostations

(Video) een super batterij voor groene stroom | VPRO Tegenlicht

Gewassen telen onder zonnepanelen

Bij ENGIE helpen we je met iedere stap op weg naar duurzaamheid. En dat start natuurlijk met het opwekken van Nederlandse groene stroom voor jou.

You are seeing this because you have not accepted our advertising cookies.
If you want to see our videos, please change your cookie preferences.

Change preferences

Veelgestelde vragen van andere nieuwe klanten

Groene stroom is elektriciteit opgewekt met behulp van natuurlijke bronnen. Wij wekken onze stroom op met wind en zon. Om de afkomst van onze elektriciteit aan te tonen, werken we in Nederland met zogenaamde Garanties van Oorsprong (GvO’s). Dat betekent dat onze groene stroom een certificaat heeft dat de bron en de plaats garandeert waar de stroom is opgewekt. Dit certificaat geldt in Nederland als bewijs dat de stroom duurzaam en vanuit natuurlijke bronnen is opgewekt.

Hoe meer Nederlanders voor groene stroom kiezen, hoe meer energie uit natuurlijke bronnen er wordt opgewekt. Jouw keuze voor groene stroom maakt dus zeker verschil.

Jazeker, je kan je gerust bij ons aanmeldenals je nog een lopende overeenkomst hebt bij een andere energieleverancier. Wij nemen namelijk voor jou contact op met je huidige leverancier, om je contract op te zeggen. Hiervoor hoef je zelf niets te doen. Uiteraard zit je geen moment zonder energie.

In sommige gevallen brengt een leverancier een opzegvergoeding (boete) in rekening als je overstapt naar een nieuwe energieleverancier. Omdat wij je graag verwelkomen als nieuwe klant, vergoeden wij in bepaalde gevallen deze boete. Hierover lees je meer in de voorwaarden van je contract bij ENGIE.

Let op: onze boetevergoeding geldt alleen voor de boete van het opzeggen van je contract bij je huidige leverancier. Ontvangen cadeaus of een cashback die je eventueel moet terugbetalen, vergoeden wij niet. Informeer hiernaar bij je huidige leverancier voordat je je bij ons aanmeldt. Zo voorkom je onaangename verrassingen.

Ook als je met spoed energie nodig hebt, kun je bij ons terecht. Je leest hier meer over op de pagina spoedaanvraag.

Wij laten je graag zien waar jouw energie vandaan komt. Daarom maken wij ieder jaar het stroometiket. Het stroometiket laat precies zien welke bronnen wij gebruiken en waar de stroom vandaan komt die wij in 2020 aan onze klanten hebben geleverd.

Ik wil groene stroom uit Nederland

Hoe meer mensen voor onze groene stroom kiezen, hoe meer groene stroom wij kunnen opwekken. Samen maken we zo heel Nederland duurzaam. Doe je mee? Profiteer je gelijk ook van onze scherpe tarieven voor een lagere energierekening.

Bereken jouw maandbedrag

Je browser wordt niet meer ondersteund. Gebruik Edge, Safari, FireFox of Chrome om Engie optimaal te kunnen gebruiken.

(Video) Kan Nederland volledig draaien op groene energie?

  • Chrome
  • Firefox
  • Safari
  • Edge

1. Kleine particuliere windmolens voor thuis 2. 2e upgrade off-grid installatie: zelfs de maan maakt stroom🌜 3. Wat is écht groene stroom? – Keuze.nl legt uit! 4. Slimme laadpaal en thuisbatterij samen integreren 5. WINDENERGIE IN DE TUIN.. 💨 💨 goed of slecht idee ? 6. KASSA GROEN: Groene stroom uit stopcontact is niet groen

Author: Fredrick Kertzmann

Last Updated: 12/07/2023

Views: 6105

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Name: Fredrick Kertzmann

Birthday: 2000-04-29

Address: Apt. 203 613 Huels Gateway, Ralphtown, LA 40204

Phone: +2135150832870

Job: Regional Design Producer

Hobby: Nordic skating, Lacemaking, Mountain biking, Rowing, Gardening, Water sports, role-playing games

Introduction: My name is Fredrick Kertzmann, I am a gleaming, encouraging, inexpensive, thankful, tender, quaint, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.

© 2023 Loxyle. All Rights Reserved.